W OSD Polska wykładają doświadczeni i renomowani osteopaci i naukowcy z wielu krajów. Dzięki ich pracy dydaktycznej, publikacjom i badaniom osteopatia stale się rozwija. Nasi wykładowcy są gwarancją wysokiego poziomu nauczania w OSD Polska.

Alain Abehsera

MD, DO – Pierwszy absolwent European School of Osteopathy. Od 1974 do 1984 wykładowca Zasad i Praktyk w Osteopatii na ESO. 1976-1985 studia medycyny we Francji, uzyskał Paris Medical School Medical Doctor With Honors. Jego praca doktorska The History of Osteopathy zdobyła trzecie miejsce wśród wszystkich prac medycznych we Francji. Współzałożyciel Department of Osteopathic Medicine, Paris North Medical School, jej współdyrektor i również wykładowca. 1995: Academic and Research Director na Complementary Medicine Unit, Hadassah University Hospital, Jerusalem. 1998: założyciel i dyrektor Israeli School of Connective Osteopathy. Rozwinął Connective Osteopathy. Liczne publikacje książkowe m.in. Traite de Medecine Osteopathique: Historie et Principes de l’Osteopathie a ses debuts (1986) i rozdziały w książkach, m.in. w Leitfaden Osteopathie, Liem, Dobler.

Ben Adams

DO – Absolwent BSO (2008r). Specjalizuje się w osteopatii klasycznej i w osteopatii czaszkowo-krzyżowej. Członek, wykładowca i opiekun naukowy w Instytucie Klasycznej Osteopatii.

Peter Altmeyer

DO, DPO (D) – współwydawca i współautor książki „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“), Hippokrates. Studia podyplomowe z zakresu osteopatii dziecięcej w latach 2003-2004 w Osteopathie Schule Deutschland. Od 2002 jest wykładowcą OSD. Dyrektor IMAGO Therapeutikum Werfmershalde. Specjalizuje się w zakresie leczenia dźwiękiem w technice meridianowej oraz w osteopatycznym leczeniu dzieci i antropozoficznie poszerzonej medycynie naturalnej. Członek DROM, AFO, Akademie für persönliche Meisterschaft i Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (DGKO).

Jean Marie A.T. Beuckels

DO (B), BSc. (Hons) Ost Med, MSc Ost – Wykładowca teorii medycyny, medycyny integracyjnej i antropozoficznej, medycyny osteopatycznej i osteozofii w Zentrum für Integrative Medizin (Centrum Medycyny Integracyjnej) przy Uniwersytecie Witten/Herdecke.

Kjell Erling Bjornaes

MSc in Osteopathy, PhD, DO (N) – Członek założyciel, członek zarządu i wykładowca na Nordic Academy of Osteopathy.

Gerd Bläß

Dyplomowany Pedagog (D) od 1997, Działy: Psychosomatyka i Terapia rozmową (Talking Therapies).

Ioná Bramati Castellarin

BSc (Hons) Ost. med. ND DO (GB), osteopata od 13 lat, specjalizuje się w terapii dzieci autystycznych. Wyróżniona przez Elsevier/Konferencję Miedzynarodową dot. postępów w osteopatycznych pracach badawczych New Researcher Prize- ICAOR 10 za swoją wybitną pracę badawczą w zakresie terapii dzieci autystycznych za pomocą wiscralnych technik osteopatycznych.

Jonas Broomé

Osteopath BSc (Hons) Ost. – Dyrektor Skandinaviska Osteopathögskolan w Göteborgu, Szwecja; w 2001 ukończył European School of Osteopathy, 2007-2011 Dyrektor Kliniki Skandinaviska Osteopathögskolan.

Cristian Ciranna-Raab

BSc (Hons) Ost., MSc Ost., DO (I/D). Absolwent Uniwersytetu Walijskiego w Walii. Ukończył Studia w European School of Osteopathy. W ramach studiów magisterskich wyspecjalizował się w leczeniu czynnościowych zaburzeń ginekologicznych i niepłodności u kobiet. Od 2006 dyrektor Osteopathie Schule Deutschland. Współautor licznych pozycji w literaturze fachowej i wiceprzewodniczący Osteopathic European Academic Network (OSEAN) oraz prezes VOSD.

Tobias K. Dobler

Doctor of Health Science, Master of Medical Science, BSc (Hons) Ost., kieruje wydziałem studiów pełnowymiarowych OSD w Berlinie. W 1997 ukończył ESO. Od dwunastu lat praktykuje w Stuttgarcie. Jest współwydawcą i współautorem wielu pozycji z literatury fachowej. Wykłada w OSD od momentu jej założenia.

Jerry Draper-Rodi

DO, PGDip, PGCert (F/E). Jest pracownikiem naukowo-badawczym (BSO) oraz praktykiem. Posiada stopień doktora osteopatii, ukończył studia podyplomowe w Research Methods (BSO London). Wykształcenie wyższe w zakresie anatomii klinicznej (PGDip) uzyskał w Universität Paris V Descartes, wykształcenie wyższe w zakresie anatomii stosowanej w badaniach klinicznych i badaniach obrazowych zdobył w Université Paris Ouest. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Valeria Alves Ferreira

DO, MSc Ost., PGCAP – Członek British Osteopatic Association (BOA), London Osteopathic Society (LOS) i General Osteopathic Council (GOsC). Kierowała projektem badawczym dotyczącym badania skuteczności terapii osteopatycznej u pacjentek z endometriozą. Od 19 lat kieruje odnoszącym liczne sukcesy gabinetem osteopatii w centrum Londynu oraz jest dyrektorem brazylijskiego centrum dalszego kształcenia i badań COBRA (Centro Osteopatico Brasileiro de Pesquisas e Tecnicas Avancadas) i uczy na podyplomowych kursach w Anglii i Brazylii integrując zagadnienia strukturalne, powięziowe, wisceralne i kraniosakralne. Prowadzi zajęcia dla OSD i PAMO w Polsce i w Niemczech.

Christian Fossum

DO (N) – Dyrektor studiów osteopatii w Norwegian University College of Health Sciences. Wiceprzewodniczący European School of Osteopathy w Maidstone, wykładowca na kierunku “Osteopathic Manipulative Medicine” w Kirksville College of Osteopathic Medicine oraz wicedyrektor w A.T. Still Research Institute na A.T. Still University of Health Sciences w Kirksville. Jest autorem licznych publikacji współautorem książek. Pracuje na całym świecie jako wykładowca.

Marcus Fröhlich

DPO Osteopata (1996), w 2006 ukończył studia w zakresie osteopatii dziecięcej a w 2010 w zakresie osteopatii sportowej. Jest kandydatem na stopień MSc. Współpracuje od wielu lat z lekarzami w Koblencji.

Jochen Frühwein

BSc Ost. DO Ost. (D) – asystent i wykładowca od 2003. Specjalista w zakresie rehabilitacji pacjentów z nagłymi i przewlekłymi zespołami bólowymi oraz kompleksowymi zaburzeniami czynnościowymi w obrębie chorób wewnętrznych, urologii, ginekologii i neurologii.

Prof. Dr. John Glover

DO (USA). Osteopata od 1988, kierownik Wydziału Medycyny Osteopatyczno-Manualnej na College of Osteopathic Medicine w Touro, były przewodniczący American Academy of Osteopathy. Współautor opracowań z dziedziny counterstrain: A handbook of Osteopathic Techniques (1995), Foundations for Osteopathic Medicine (2001), Leitfaden Osteopathie (Podręcznik osteopatii, Elsevier 2009), koordynator i twórca projektu video na temat techniki counterstrain, 1992-94.

Dr. med. Rüdiger Goldenstein

DO DPO (D), MSc Paed Ost. – Lekarz specjalista ortopeda, współautor pozycji: Osteopathische Behandlung von Kindern (Leczenie osteopatyczne dzieci) (Hippokrates 2010), przewodniczący Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (Niemieckiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej).

Sabine Hansen

Dipl.-oec.-troph., BSc (Hons) Ost., DO, DPO (D) – Osteopatka od 1999, współkieruje Kliniką Dziecięcą OSD. Wykłada od 2000, specjalizuje się w leczeniu niemowląt, współautorka pozycji: Osteopathie in der Frauenheilkunde (Osteopatia w leczeniu kobiet, 2010), członkini-założycielka niemieckiego i europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej (Gesellschaft für Kinderosteopathie).

Kerstin Herre

DO OSD, PT (D) – fizjoterapeutka od 1995, osteopatka od 2012, prowadzi własną praktykę, pracuje jako opiekunka/asystentka. Współautorka pozycji: Podręcznik do Osteopatii.

Dr. Alessio Iacopini

BSc M.S., D.O.M.R.O.I. – Specjalista w zakresie Clinical Posturology, Dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Kursów Podyplomowych na Capo Dipartimento Internazionali- Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N.- Rzym, Członek Zarządu OSEAN, Dyrektor Generalny Italian School of Veterinary Osteopathy (S.Os.V.I.).

Sander Kales

DO, DPO, Osteopata od 2001, ukończył Quantum Bewusstsein w Uniwersytecie Bari i otrzymał tytuł magistra nauk w dziedzinie osteopatii dziecięcej w OSD/Uniwersytesie Walijskim. Współkieruje fundacją Wissenschaft und Untersuchung in der Osteopathie (Nauka i Badanie w Osteopatii).

Françoise Klein

Dyplom z łaciny, matematyki, tytuł Master z medycyny niekonwencjonalnej w zakresie ruchu i osteopatii, dyplom i doktorat z tradycyjnej medycyny chińskiej.

Prof. Dr. Paul Klein

DO (B). Osteopata od 1986, kieruje wydziałem osteopatii w Wolnym Uniwersytecie Brukselskim. Jest autorem 60 publikacji naukowych, współautor: Biomechanik der menschlichen Gelenke (Biomechanika stawów ludzkich), Biomechanik der Wirbelsäule (Biomechanika kręgosłupa) (Elsevier 2004/2007).

Dr. med. Marco Korell

DO OSD (D), lekarz specjalista medycyny ogólnej. Autor licznych publikacji dotyczących tematu stawu barkowego (Journal Clinical Orthopedics, American Journal of Biomechanic, Zeitschrift für Sportmedizin).

Yulia Kracht

BSc (Hons) osteopatii, DO, osteopatka dziecięca, terapeutka w dziedzinie leczenia urazów Somatic Experience®, specjalizuje się w leczeniu pediatrycznym i urazach okołoporodowych u matek i niemowląt, prowadzi własne Centrum Zdrowia Osteopatii Dziecięcej w Oyten i praktykę osteopatyczną w Achim k. Bremy, od 2012 wykłada w OSD, opiekunka kliniki.

Tobias Krug

MSc Ost., DO OSD, prowadzi własną praktykę od 2004, wielokrotny mistrz Niemiec w wioślarstwie.

Christina Lenz

BSc Ost., MSc Ost. Paed, DPO (GB/D). Prorektor ds. kształcenia w programie MSc w Osteopathie Schule Deutschland. Ukończyła British School of Osteopathy (BSO) oraz uzyskała tytuł MSc w pediatrii w Osteopathic Center for Children (OCC) w Londynie. Opiekun naukowy w klinice OCC i w Centrum Osteopatii Dziecięcej OSD w Hamburgu. Pracuje w gabinecie w Londynie. Ukończyła podyplomowe studia dydaktyki na University of Bedfortshire.

Torsten Liem

MSc Ost., MSc Paed Ost., DO, DPO (D), osteopata GOsC (GB), twórca Osteopathie Schule Deutschland (OSD) oraz programu studiów magisterskich w zakresie osteopatii pediatrycznej, kierownik kliniki pediatrycznej; Jest wydawcą „Morphodynamik in der Osteopathie“ („Morfodynamika w osteopatii“) i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Jan-Helge Lorenz

BSc Ost., DO OSD – 2000 – 2010 sprawował opiekę osteopatyczną nad zawodnikami drużyn sportu.

Dr. Nicholas Marcer

MSc (Hons) Osteopathie, DO (CH) – Osteopata od 1998 roku, wykładowca, kliniczny opiekun i zewnętrzny egzaminator w wielu osteopatycznych instutuacjac w Europie i w USA (np. University of New England, Maine, USA), obszerna działalność badawcza; współautor „Osteopathy: Models for diagnosis, treatment and practice” (Elsevier 2004), współautor „Leitfaden Osteopathie” (Elsevier 2009).

Prof. Renzo Molinari

DDO (E). Były dyrektor European School of Osteopathy, Maidstone (GB), były przewodniczący OSEAN. Jeden z pionierów w zakresie zagadnień ginekologicznych w osteopatii.

Markus Nagel

BSc Ost. St. (D). Posiada dyplom reżysera teatru muzycznego Uniwersytetu w Hamburgu, współautor: Theorien osteopathischen Denkens und Handelns (Teorie osteopatycznego myślenia i działania, Hippokrates 2008), Morphodynamik in der Osteopathie (Morfodynamika w osteopatii, Hippokrates 2006).

Jon Parsons

Osteopata od 1989, pracuje jako wykładowca w całej Europie: zagadnienia osteopatyczne, techniki, zajęcia kliniczne. Autor Clinical Audit, RCCM 1998; Osteopathic Medicine, Gustav Fischer 2002 and Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice, Elsevier 2006.

Dr. Raymond N. Perrin

PhD, DO, Osteopata, autor publikacji i neurobiolog. Ukończył British School of Osteopathy w 1984r. Dzięki swojej pracy doktorskiej na temat drenażu neurolimfatycznego w Chronic Fatigue Syndrome (University of Salford, UK) stał się ekspertem w zakresie zagadnień limfatycznych w osteopatii. Prowadzi prace badawcze an University of Central Lancashire (UK), jest renomowanym wykładowcą prowadzącym zajęcia na całym świecie.

Michel Puylaert

MSc, DO, Osteopata od 1995, kierownik studium osteopatii wisceralnej w Osteopathie Schule Deutschland (OSD), współwydawca i autor: „Leitfaden Viszerale Osteopathie“ (Podręcznik osteopatii wisceralnej, Elsevier, 2005), współautor: „Leitfaden Osteopathie“ (Podręcznik osteopatii, Elsevier, 2009).

Luis Rivas Cano

Dyplom fizjoterapeuty uzyskał w 1996 (Uniwersytet Pontificia, Salamanca, Hiszpania), osteopata DO od 2002, członek Scientific European Federation of Osteopathy, Madryt, Hiszpania. Od 2002 wykłada osteopatię w różnych krajach, np. Argentynie, Brazylii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Autor publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Michael Rüscher

MSc Ost., DO, PT, MTF – Zajmuje się morfodynamiką z Patrikiem van den Heede w Hamburgu, obecnie jest w trakcie studiów w zakresie osteopatii dziecięcej, prowadzi własną praktykę od 1998.

Welcome To Eikra

MSc Ost., BSc (Hons) Ost., DO – członek GOsC (UK) i ROI (ITALY). Uzyskał tytuł BSc w osteopatii (Hons) na European School of Osteopathy w Maidstone w Wielkiej Brytanii i w, i uzyskał MSc w osteopatii (uroginekologii) na University of Wales. Szczególnie interesuje się czaszkowym i biodynamicznym podejściem osteopatycznym do stanów funkcjonalnych i patologicznych. Pracuje w dwóch gabinetach i prowadzi wykłady na całym świecie.

Birgit Schiller

MSc Ost., DO (A) – fizjoterapeutka od 1996, osteopatka od 2007; samodzielna praktyka w Salzburgu.

Dr. Tobias Schmidt

MSc Ost., DO (D) – Osteopata, lekarz, naukowiec w dziedzinie sportu, pracownik naukowy uniwersytetu w Hamburgu. Jest kierowniem naukowym OSD.

Ute Schneider-Milo

MSc Ost., DO, specjalizuje się w osteopatycznym leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Dr. med. Marie-Louise Seyen

DO OSD (D). Lekarka od 1997, specjalista w dziedzinie chirurgii wypadkowej i ogólnej, 2004 specjalizacja z chirurgii, osteopatka od 2010. Współwydawca książki: Prüfungswissen Osteopathie (Zagadnienia egzaminacyjne z osteopatii).

Beate Siemers

BSc Ost., DO OSD (D), ukończyła studia magisterskie z kulturoznawstwa i medycyny kompelementarnej, studia muzyczne na wydziale instrumentalno-wokalnym. Prowadzi własną praktykę od 2004. Od 2009 nauczanie w dziedzinie powięzi.

Marlen Skalla

BSc Ost., DO OSD ukończyła dwuletnie studia w zakresie osteopatii dziecięcej, prowadzi własną praktykę osteopatyczną od 2007.

Peter Sommerfeld

MSc Ost., DO (A), BSc Phil – ukończył studia w dziedzinie muzykologii, historii sztuki, tańca artystycznego i pedagogiki tańca. Zainteresowanie tańcem doprowadziło go do studiów na kierunku fizjoterapii i osteopatii. Koordynator i opiekun wydziału badawczo – rozwojowego (Donauuniversität Krems); ponadto obecnie kończy studia magisterskie na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Współautor: Biomechanik der menschlichen Gelenke, Biomechanik der Wirbelsäule (Biomechanika stawów ludzkich, Biomechanika kręgosłupa, Elsevier 2004/2007), Morphodynamik in der Osteopathie (Morfodynamika w osteopatii, Hippokrates 2006). Współwydawca: Theorien osteopathischen Denkens und Handelns (Teorie osteopatycznego myślenia i działania, Hippokrates 2008).

Jane Stark

Była członkiem Executive Committee w World Osteopathic Health Organization. Specjalizuje się w historii osteopatii (Biografie o Still, Littlejohn, Sutherland), znaczeniu powięzi i ich rola w praktyce klinicznej. Autorka „Stills Faszienkonzepte“ i współautorka „Theorien osteopathischen Denkens und Handelns”.

Bettina Thiel

Magister inż., ukończyła studia na wydziale chemii technicznej, specjalizacja biochemia. Prowadziła badania kliniczne w zakresie biochemii i biologii molekularnej, doradca kliniczny w dziedzinie anestezjologii.

Paolo Tozzi

MSc Ost., BSc (Hons) Ost., DO, PT, G.Os.C (I) – Posiada stopień doktora osteopatii i posturologii, Dyrektor School of Osteopathy C.R.O.M.O.N. w Rzymie, Dyrektor pierwszej szkoły weterynaryjnej osteopatii we Włoszech (S.Os.V.I.). Autor licznych publikacji w dziedzinie powięzi.

Prof. Dr. med. Jaap van der Wal

NL – Wykładowca uniwersytecki w zakresie anatomii i embriologii. Specjalizacja: kinezjologiczna anatomia i „zmysły ruchu”. Wykłada na całym świecie. Autor, m.in. w OSD, liczne publikacje naukowe oraz książki, współautor „Morfodynamiki w osteopatii” (Hippokrates 2006).

Wendy Van Nooten

MSc, DO od 2007; praca jako wykładowca w Belgii, Holandii, Niemczech, Danii i Polsce. Specjalizuje się w obszarze czaszkowym.

Michael Vittoria

Osteopata BSc (Hons) Ost., DO, osteopata dziecięcy DPO, członek Zrzeszenia Osteopatów Dziecięcych we Włoszech.

Ralf Vogt

MSc Ost., DO (D). Studia na wydziale inżynierii lotniczej i kosmicznej, autor np. Fascia (Powięzi, Elsevier 2011), w opracowaniu kolejna książka – o osteopatii wisceralnej.

Yves Waldburger

MSc (Hons) Osteopathy, BSc, DO (CH) – Osteopata od 2002, ukończył European School of Osteopathy, wykłada w wielu krajach Europy, m.in. na Russian Academy of Osteopathic Medicine oraz Escola d’Osteopatia de Barcelona, członek komisji akademickiej SVO i egzaminator na międzykantonowych egzaminach w Szwajcarii.

Judith Weisz

Lekarka (D) od 2000, osteopatka od 2010, praca dyplomowa: Quality of life of surgical and medical in-patients with relation to their current medication and social back-up.

X