Osteopatia to filozofia, nauka i sztuka w jednym. Jej filozofia zawiera koncepcję jedności struktury i funkcji organizmu zarówno w zdrowiu jak i podczas choroby. Jako nauka osteopatia obejmuje działy biologii, chemii i fizyki – w służbie zdrowiu oraz profilaktyce, leczeniu i łagodzeniu chorób. Sztuka polega na zastosowaniu tej filozofii i nauki w praktyce.

(H. M. Wright, Perspectives in Osteopathic Medicine. Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kirksville 1976)

Ta definicja osteopatii obowiązuje do dzisiaj. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, osteopaci muszą posiadać szeroką wiedzę medyczną, zwłaszcza w zakresie anatomii i fizjologii. Muszą oni przyswoić sobie specjalistyczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne oraz znać filozoficzne i koncepcyjne założenia swojego zawodu. Potrzebują też wrażliwych dłoni, aby “wsłuchać się“ w ciało pacjenta i umieć z nim „rozmawiać“.

Osteopaci uwzględniają jedność ciała, wiedzę o jego możliwościach samoregulacji oraz wzajemnych powiązaniach pomiędzy strukturami a funkcjami. Osteopata nie stosuje leków. Osteopata leczy struktury ciała pacjenta i oddziałuje na ich fizjologię. Właściwe leczenie osteopatyczne jest terapią czysto manualną. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnej metody terapeutycznej uwzględnia się takie czynniki jak dieta, sytuacja psychiczna i społeczna oraz inne okoliczności życiowe pacjenta i włącza się je w program leczenia.

Osteopata potrafi odróżnić kluczowe zespoły dysfunkcji od zależności przyczynowo-skutkowych. Umiejętność ta ma decydujące znaczenie przy wyborze techniki terapeutycznej oraz dla osiągnięcia sukcesu w leczeniu.

Nieodłącznym elementem osteopatii jest także skromna postawa i szacunek wobec drugiego człowieka w jego integralności oraz wobec samoregulujących sił drzemiących w człowieku i przyrodzie.

X