W OSD Polska wykładają doświadczeni i renomowani osteopaci i naukowcy z wielu krajów. Dzięki ich pracy dydaktycznej, publikacjom i badaniom osteopatia stale się rozwija. Nasi wykładowcy są gwarancją wysokiego poziomu nauczania.

Tajinder K. Deoora

MSc, Dip Phyt, DO (Hons), DPO (E) – osteopatka od 1983, specjalizuje się w leczeniu pediatrycznym, od ponad 10 lat pracuje w Osteopathic Center for Children (OCC). Wykłada w wielu krajach, kieruje kliniką dziecięcą w Osteopathie Schule Deutschland (OSD) w Hamburgu. Autorka książki „Healing through Cranial Osteopathy“ oraz współautorka „Fundamental Osteopathic Techniques“ i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Terence Dowling

MA, PhB, BA (D) – studia z zakresu medycyny, psychologii, filozofii i teologii. Od 1984 pracuje jako psychoterapeuta, specjalizuje się w zaburzeniach wczesnodziecięcych. Opracował nowe formy terapii dzieci autystycznych. W 1987 ISPPM przyznał mu nagrodę im. Hansa Gustava Grabera za pracę „Ursprung des kollektiven Unbewusstseins“ („Źródło zbiorowej nieświadomości“). W 2003 założył stowarzyszenie „Freies Leben“ („Wolne życie“). Wykłada w wielu krajach, m.in. w OSD.

Bruno Ducoux

DO, DPO (F) – Od 1984 prywatna praktyka osteopatyczna; od 2002 dodatkowo pracuje z noworodkami w Clinique Saint Martin; tytuł magistra (Human Sciences) na Uniwersytecie Tours we Francji; od 1985 członek Francuskiego Rejestru Osteopatów (ROF); 1997 założyciel Francuskiej Akademii Osteopatii; redaktor pisma „Apostill“; od 2004: członek Komitetu Wykonawczego „World Osteopathic Health Organization“; wykładowca akademicki i nauczyciel w USA, Kanadzie, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Francji i w OSD. W zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej.

Dr. med. Rüdiger Goldenstein

DO DPO (D), MSc Paed Ost. – Lekarz specjalista ortopeda, współautor pozycji: Osteopathische Behandlung von Kindern (Leczenie osteopatyczne dzieci, Hippokrates 2010), przewodniczący Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (Niemieckiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej).

Sander Kales

DO, DPO, Osteopata od 2001, ukończył Quantum Bewusstsein w Uniwersytecie Bari i otrzymał tytuł magistra nauk w dziedzinie osteopatii dziecięcej wa OSD/Uniwersytesie Walijskim. Współkieruje fundacją Wissenschaft und Untersuchung in der Osteopathie (Nauka i Badanie w Osteopatii).

Torsten Liem

MSc Ost., MSc Paed Ost., DO, DPO (D), osteopata GOsC (GB), twórca Osteopathie Schule Deutschland (OSD) i oraz programu studiów magisterskich w zakresie osteopatii pediatrycznej, kierownik kliniki pediatrycznej; Jest wydawcą „ Morphodynamik in der Osteopathie“ („Morfodynamika w osteopatii“) i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Prof. Renzo Molinari

DO (E) – Były dyrektor European School of Osteopathy, Maidstone (GB), były przewodniczący Osteopathisches Europäisches Akademisches Netzwerk (OSEAN, Osteopatyczna Europejska Sieć Akademicka). Jeden z pionierów leczenia ginekologicznego w osteopatii.

X