Program Szkoleń

Szkolenie z zakresu osteopatii pediatrycznej trwa dwa lata. Pierwszy rok składa się z zajęć, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w dziedzinie medycyny i osteopatii pediatrycznej. Drugi rok składa się z zajęć z osteopatii pediatrycznej i medycyny oraz zajęć klinicznych, podczas których pod nadzorem prowadzone jest leczenie niemowląt i małych dzieci.

Po ukończeniu szkolenia możliwe jest uzyskanie uznawanego na arenie międzynarodowej certyfikatu DPO (Dyplomowanego Osteopaty Pediatrycznego).


Program seminariów pierwszego roku (2018/2019)*:

Moduł 1:

PORÓD, PIERWSZE BADANIE, CZYNNIKI PRENATALNE, TERAPIA OSTEOPATYCZNA DZIECI

 • Adaptacja do ciąży, czynniki rotacyjne, poród fizjologiczny – Renzo Molinari DO MROF GOsC (Wielka Brytania)
 • Poród: wzorce porodowe oraz badanie noworodka – Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed., Ost., DO, DPO (Niemcy) oraz Pascale-Julie Robinson DO (Kanada)
 • Osteopatyczna terapia dzieci w ujęciu praktycznym – Bruno Ducoux DO, DPO (Francja)
 • Czynniki prenatalne, trauma i terapia – Terence Dowling (Niemcy)

Program seminariów drugiego roku (2019/2020)*:

Moduł 2:

TERAPIA UKŁADU WISCERALNEGO I MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

 • Aparat żucia, aparat mowy, stawy skroniowo-żuchwowe – funkcje ( Philip van Caille DO (Szwajcaria) )
 • Ortopedia i układ mięśniowo-szkieletowy – dr. Rüdiger Goldenstein DO, DPO, MsC (Niemcy)
 • Narządy wewnętrzne w terapii dzieci – Pascale-Julie Robinson DO (Kanada) 

Moduł 3:

PORÓD PRZEDWCZESNY, UKŁAD IMMUNOLOGICZNY, NEUROENDOKRYNOLOGIA, SENSOMOTORYKA I SENSORYKA

 • Poród przedwczesny i zajęcia kliniczne – Tajinder Deoora DO, DPO (Wielka Brytania)
 • Gardło, nos, uszy w terapii dzieci – Sander Kales DO, DPO, MsC (Holandia)
 • Rozwój sensomotoryczny a osteopatia, CUN – Iris Ginsberg (Niemcy)
 • Neuroendokrynoimmunologia w pediatrii i poród przedwczesny – Nathalie Camirand DO (Kanada)

Po ukończeniu szkolenia jest możliwość uzyskania uznawanego na arenie międzynarodowej certyfikatu DPO (Dyplomowanego Osteopaty Pediatrycznego).

* Program seminariów zastrzeżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

X