Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Informacje ogólne

W OSD Polska najważniejsza jest dla nas koncentracja wszystkich sił, która ma służyć przekazywaniu najwyższych kompetencji w zakresie leczenia.

Program szkoleń

Z radością będziemy Ci towarzyszyć na Twojej drodze do osteopatii i służyć Ci wsparciem aż do uzyskania dyplomu osteopaty.

Wykładowcy

W OSD Polska prowadzi zajęcia około 50 wykładowców. Wszyscy są ekspertami w dziedzinie osteopatii i medycyny, którzy przez swoje doświadczenie

Osteopatia pediatryczna

Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy osteopatycznym leczeniem dorosłych i dzieci. Prenatalne, perinatalne i postnatalne wydarzenia wymagają jednak szczególnego podejścia diagnostycznego

Kształcenie

Celem kształcenia jest wyspecjalizowanie osteopatów w dziedzinie osteopatii pediatrycznej. Obok przekazania wymaganej wiedzy…

Materiały dydaktyczne

OSD opublikowała podręcznik osteopatii dziecięcej: „Osteopathische Behandlung von Kindern“ (Osteopatyczne leczenie dzieci) Hippokrates (2010). W przygotowaniu są dalsze pozycje książkowe …

X